Nasze grono lekarzy jest do Państwa dyspozycji

Dr n. med. Jacek Pytel

Specjalista chirurgii onkologicznej

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi w roku 1982. Praca doktorska „ Ocena wartości operacji Crile’a w leczeniu nowotworów głowy i szyi” Konsultant w zakresie chirurgii onkologicznej Szpitala im. WAM w Łodzi i Salve Medica w Łodzi. Poprzednio asystent Oddziału Chirurgii Onkologicznej WSS im. M. Kopernika w Łodzi i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gruczołów Dokrewnych Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego Od 2007 roku zajmuje się programem profilaktycznym raka piersi. Autor publikacji medycznych w czasopismach krajowych i zagranicznych, współautor książki „Chirurgia Endokrynologiczna” Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych szkoleń i konferencji z zakresu chorób piersi.

Stażysta Centro Regionale Di Rifferimento Oncologico, Aviano, Włochy; General Surgery Det Norske Diakonhjem Oslo, Norwegia. Staże w szpitalach w Wielkiej Brytanii: Queen Mary’s, Roechamton&Ashfort, St.Mark’s, Glasgow&West Scotland, Canniesburn.

Porady w zakresie:

diagnostyki, leczenia, opieki nad pacjentem z nowotworem piersi, zmian skórnych.

Wykonuje:

diagnostykę guzów piersi: USG, biopsje: cienkoigłową, gruboigłową, mammotomiczną, operacje raka piersi, rekonstrukcje piersi po amputacji, analizę znamion skórnych metodą dermatoskopową, zabiegi dermatochirurgiczne.


Komunikacja w językach obcych: angielski, rosyjski.


Wizyta + USG - 200zł

Analiza znamion skórnych metodą dermatoskopii komputerowej – 200 zł

Biopsja cienkoigłowa - 200zł (cena zawiera badanie + ocenę cytologiczną pobranego preparatu)

Biopsja gruboigłowa - 300zł (cena za badanie podstawowe, w przypadku konieczności oznaczenia dodatkowych receptorów cena ustalana indywidualnie)

Dr n. med. Maria Pytel

Specjalistka radioterapii onkologicznej

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi w roku 1987 oraz studiów MBA Uniwersytetu Łódzkiego w roku 1999. Praca doktorska „Analiza wybranych aspektów Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – porównanie dla roku 2010 i 2013 w doświadczeniu jednego ośrodka”. Obecnie pracuje w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym Nu-Med w Tomaszowie Mazowieckim. Poprzednio asystent Zakładu Radioterapii Szpitala im. Leszczyńskiego w Katowicach oraz Oddziału Radioterapii WSS im. M. Kopernika w Łodzi. Stażystka Centro Regionale Di Rifferimento Oncologico, Aviano, Włochy; Beatson Oncology Centre, Glasgow, Wielka Brytania. Regularnie uczestniczy w konferencjach onkologicznych krajowych i zagranicznych.

Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych:

piersi, płuca, układu moczowego, przewodu pokarmowego, centralnego układu moczowego.


Komunikacja w językach obcych: angielski, włoski.


Wizyta - 150zł

Dr n. med. Jarosław Dyczka

Specjalista onkologii klinicznej. Starszy asystent Oddziału Chemioterapii Nowotworów z Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia WWCO i T im. M. Kopernika w Łodzi.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi w roku 1988. Praca doktorska w roku 1993, temat: Ocena skuteczności adiuwantowej chemioterapii w raku piersi w zależności od wybranych cech kliniczno-patomorfologicznych.

Porady i leczenie chemiczne, ukierunkowane molekularnie, immunologiczne w zakresie:

raka piersi, płuca, jelita grubego, nerki, prostaty, pęcherza, jądra, żołądka, nowotworów narządów rodnych i innych guzów litych.


Komunikacja w językach obcych: angielski


Wizyta 150zł

Dr Sylwia Pogoda-Złotkowska

Specjalistka onkologii klinicznej

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi w roku 2005. Obecnie pracuje w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym Nu-Med w Tomaszowie Mazowieckim oraz Salve Medica w Łodzi. Poprzednio asystentka Kliniki Chemioterapii Nowotworów WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

Porady w zakresie:

chemioterapia, hormonoterapia, leczenie celowane, immunoterapia nowotworów złośliwych, kwalifikacja i leczenie chorób nowotworowych.

Komunikacja w językach obcych: angielski


Wizyta 150zł

Dr n. med. Łukasz Kępczyński

specjalista genetyki klinicznej

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku 2005. Obronił pracę doktorską pod tytułem „Ocena wykładników multipotencjalności i samoodnawialności komórek izolowanych z galarety Whartona” w 2011 roku. Adiunkt w Zakładzie Genetyki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz starszy asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Poprzednio asystent w Zakładzie Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autor około 20 publikacji i doniesień zjazdowych polskich i zagranicznych.

Poradnictwo genetyczne i onkogenetyczne

Mgr Anna Pabjańczyk

psycholog, psychoonkolog

Absolwentka psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także studiów podyplomowych z psychoonkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zdobyła m.in. w Warszawskim Instytucie Medycznym w Oddziale Onkologii Klinicznej oraz w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii; wolontariuszka telefonu zaufania dla pacjentów chorych onkologicznie oraz osób ich wspierających. W swojej pracy wykorzystuje metodę Simontona.


Wizyta 120zł

Mgr Karolina Kulczyńska

psycholog, psychoonkolog

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Obecnie uczestniczy w kursie psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2014 roku pracuje jako psychoonkolog w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym Nu-Med w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie wspiera pacjentów oraz ich rodziny na wszystkich etapach choroby nowotworowej. W swojej pracy wykorzystuje różne techniki w zależności od kwestii zgłaszanych przez pacjentów, w tym terapię ericksonowską, metodę Simontona oraz arteterapię.


Wizyta 120zł

Lek. Wojciech Pytel

rezydent chirurgii ogólnej, diagnostyka USG

Rezydent Chirurgii Ogólnej Szpitala im. Św. Jana Bożego w Łodzi. Uczestnik licznych szkoleń i kursów z zakresu badań USG. Stażysta w Ośrodkach medycznych krajowych i zagranicznych takich jak: UCSF San Fransisco (Stany Zjednoczone), Universitaetklinikum Goetingen(Niemcy). Członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Towarzystwa Chirurgów Polskich a także Europejskiego Stowarzyszenia Obrazowania Piersi. Od kilku lat aktywnie związany z inicjatywami i programami dotyczącymi wczesnego wykrywania raka piersi. Wykonuje badania USG piersi, jamy brzusznej, tarczycy, szyi, tkanek powierzchownych.


USG 100zł

umów się na wizytę

512 335 352

ZAPISY ONLINE

Kontakt


90-632 Łódź,
ul. Andrzeja Struga 43